Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Grattis Värnamo – Årets kommun 2016

 

Grattis Värnamo kommun, som har utsetts till Årets kommun 2016 av Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté.
Kommitténs motivering lyder:

Värnamo kommun ser dialog med landsbygdsinvånarna som viktigt och arbetar aktivt för att skapa möjligheter till medbestämmande. Skolor, bredband, närproducerad mat och närtrafik är hörnstenar för landsbygdens överlevnad och detta satsar kommunen på. Arbetet har gett resultat: landsbygden växer lika mycket som staden. Värnamo kommun har en tydlig strategi för landsbygden som inspirerar.

– Detta är resultatet av många års strategiskt arbete i att utveckla stad och land i balans. Utmärkelsen är mycket positiv för Värnamo kommun, det ger oss energi och inspiration att fortsätta detta viktiga arbete. Det kommer säkert också att inspirera andra kommuner, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Värnamo kommun arbetar målmedvetet och strategiskt med utvecklingen av hela kommunen. Genom landsbygdsdialoger skapas delaktighet och de används i kommunens översiktsplaner. För att landsbygden ska utvecklas har Värnamo kommun satsat på flera viktiga komponenter: Av kommunens 19 grundskolor ligger 13 utanför tätorten. Invånarna i de platser som inte har någon nära kollektivtrafik kan vända sig till en beställningsservice för närtrafik. För att bygga hållbarhet och stödja det lokala näringslivet syftar projektet Wernamaten till att främja lokalproducerat, och för att göra det möjligt att resa klimatvänligt i hela kommunen har laddningsplatser för elfordon satts upp på flera ställen utanför tätorten – och fler är på gång. Värnamo kommun ligger i framkant när det gäller bredband och är en av de mest uppkopplade kommunerna i Sverige. Att alla ska kunna idrotta, oavsett bostadsort, ses också som viktigt och därför finns idrottsanläggningar i alla kransorter.

– När landsbygden växer och utvecklas i samverkan med staden blir hela kommunen starkare. I takt med ett mera hållbart samhälle skapas jobb och tillväxt i nya gröna näringar på landsbygden. Här finns potential för mer turistnäring och attraktiva boenden som kan locka inflyttare. Därför satsar Värnamo kommun på landsbygdsutveckling, menar Hans-Göran Johansson.

Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen. I utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, f d riksdagsledamot, Thage G Peterson, f d talman och författare, samt Isabelle Axelsson, #ungapålandsbygden. Utmärkelsen och 10 000 kronor delas ut vid Hela Sverige ska levas Förenings- och höstmöte.

Press är välkomna att delta på utdelningen av utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun under Hela Sverige ska levas Förenings- och höstmöte.

Datum: 1 december

Tid: 11.15-12.30

Plats: Park Inn by Radison Blue, Uppsala

 

Kontakt

Anita Johansson, kommunikationsansvarig Värnamo kommun

Tfn: 0370 37 70 81, e-post: anita.f.johansson@varnamo.se

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se

Ulrik Strömberg, handläggare Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 641 44 14, e-post: ulrik.stromberg@helasverige.se