Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Hela Sverige ska leva: Endast 3 av Landsbygdskommitténs 75 förslag genomförda.

 

Tre år har gått sedan landsbygdskommittén överlämnade 75 förslag till åtgärder till regeringen.
Nu har Hela Sverige ska leva släppt en rapport som redovisar hur många av förslagen som genomförts.

Landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. I kommittén fanns representanter för alla riksdagspartier, de var eniga om förslagen och de var eniga om att alla 75 förslag behövde genomföras för full effekt.

Förslagen spänner över alla områden: bredband, service, näringsliv och företagande, samhällsplanering och bostadsbyggande, kompetensförsörjning, statens närvaro, landsbygdssäkring med mera.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har under våren 2020 frågat myndigheter och departement om vad som gjorts av de 75 förslagen. Rapporten visar att enbart tre av de 75 förslagen är genomförda, 32 är delvis genomförda, men över hälften är inte alls genomförda.

– Vi var oroliga att även denna utredning skulle bli en hyllvärmare och vi hade önskat att fler åtgärder var gjorda efter tre år, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

– Det har länge funnits en klyfta mellan land och stad och jag är mest bekymrad över att den fortsätter öka, säger Terese och hänvisar till en Novusundersökning som Hela Sverige ska leva låtit göra. Den visar att 94 procent av Sveriges befolkning upplevde att det finns en klyfta mellan stad och land. Hela 69 procent tyckte att klyftan ökat de senaste fem åren.

– Kommittén var ju tydlig med att alla förslag måste genomföras som en helhet för att få effekt. Vi kommer att fortsätta se klyftan växa i och med att det är så få av förslagen som genomförts och mindre resurser som satsas på landsbygden, säger Terese Bengard som tycker att allt för många förslag gått vidare i nya utredningar.

– Vi tar inte ställning i alla enskilda förslag, men vill visa på hur svårt det är i svensk politik för utredningar att bli verklighet. Man fortsätter att utreda och effekten i vardagen uteblir. Det är anmärkningsvärt att det ska ta så lång tid att genomföra vissa åtgärder. Exempelvis föreslogs att Servicecentran skulle öppnas i vissa kommuner, men det är inte gjort ännu. Myndigheter skulle flytta jobb från Stockholm och där är det bara 2 000 av 10 000 jobb som omlokaliserats samtidigt som ännu fler statliga jobb på mindre orter försvunnit under samma period, säger Terese Bengard.

Vad förväntar du dig av rapporten?

– Jag hoppas att detta blir en ögonöppnare för hur systemet fungerar och jag hoppas att man ser över hur vi jobbar med politiska förslag. Det kan inte vara ett evigt utredande. Åtgärder måste genomföras så att de ger effekt i folks vardag.

Klicka här för att läsa rapporten

Kontakt:

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Karin Wenström, kommunikatör Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: karin.wenstrom@helasverige.se
Telefon: 073-244 95 64