Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Hela Sverige ska leva Hallands län nominerar Sibbarp-Dagsås Föreningsråd.

 

Hela Sverige ska leva Hallands län nominerar Sibbarp-Dagsås Föreningsråd till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Föreningen har haft en aktiv verksamhet sedan starten för 20 år sedan, under 2022 sticker följande ut:
– Den 27 augusti 2022 arrangerade de Sibbarps Festivalen. Där ordnade man Bonnakampen med olika tävlingar, politikerdebatt, 4H presenterade sin Matresevagn och ungdomarna sålde från sina 4H-företag m.m. Alla samlades till en fest i bygdegården på kvällen.
– Den 14 augusti 2022 ordnades även en Musik och allsångskväll i bygden
– En arbetsgrupp jobbar med att uppdatera boken Sibbarps bebyggelse från 1988. Föreningen har sökt pengar från Sparbanksstiftelsen (Varbergs Sparbank) för att finansiera projektet.

Under 2020 gjorde de tillsammans med Varbergs kommun en Ortsutvecklings strategi, där invånarna har fått tycka till om utvecklingen av bygden. Strategin har antagits av Kommunfullmäktige i Varberg.

Föreningen var drivande när Varbergs Kommun föreslog att dra ner på årskurserna i skolan 2013. Skolan förblev en F-6 skola och för att fylla alla årskurser är det viktigt för bygden att alla barn får plats på förskolan i Sibbarp. Under senaste året har många familjer engagerat sig i att en utbyggnad behövs av Förskolan i Sibbarp, eftersom inte alla barn i bygden får plats i nuvarande.

Föreningen har gjort en film om bygden där man bl. a marknadsför tomter för byggnation.
https://vimeo.com/461499877?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=12555614

Föreningen ger ut tidningen ”SiDan” till alla boende i bygden, 4 gånger /år.

Det har genomförts ett stort antal Leader-projekt i bygden:
– En Äventyrsskog, där skolan kan ha utomhuslektioner och som även besökts av närliggande skolor samt blivit en rekreationsplats för både bygdens folk och ditresta.
– Smaka på Tvååker, där Sibbarp ingår är ett samarbete mellan olika entreprenörer i bygden, som har gemensamma marknadshelger en gång på våren och en gång på hösten.
– Inköp av datorer och kurser i datorkunskap i Bygdegården.
– Sibbarps 4H har byggt marknadsstånd för att använda vid 4H-företags försäljningstillfällen.

Sibbarps 4H har en stark ungdomsverksamhet i bygden med ett 30-tal ungdomar engagerade. Klubben är en av de stabilaste klubb-verksamheterna i både Hallands 4H och Riksförbundet Sveriges 4H, där all verksamhet drivs av ungdomarna själva.

Länsavdelningens motivering:
Sibbarp-Dagsås Föreningsråd en mycket aktiv förening med många engagerade landsbygdsbor, som alla jobbar aktivt för att Sibbarp och Dagsås ska vara en attraktiv bygd att bo och verka i!

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://www.sibbarpdagsas.se/
Facebook: Vi som bor i Sibbarp Dagsås

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.