Hela Sverige
Skrifter & Rapporter20 november, 2020

Hela Sverige ska leva om kommunutredningen.

 

Vi har gjort en förkortad version av vårt svar på kommunutredningen, Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, som kom i februari. Utredningens huvudförslag är sammanslagning av kommuner och vi tycker att det kort och gott är ett uruselt förslag. I skriften diskuterar vi förslaget utifrån den verklighet som många kommuner lever med och ger förslag till andra sätt att tänka och handla. 10 sidor.

#Politik