Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Östergötlands län nominerar Rönö Bygdeförening.

 

Om verksamheten

Gruppen har varit aktiv sedan 2020 då Rönö Hembygdsförening och Rönö Bygdegårdsförening slogs samman. 2021 införlivades också Rönö Sportklubb. Verksamheterna har successivt fusionerats i syfte att uppnå sameffekter genom marknadsföring av Bygdegårdens stora potential i form av mycket ändamålsenliga lokaler och en levande landsbygd i skärgårdsmiljö. När detta kryddas med Rönös kulturarv så ser styrelsen för Bygdeföreningen positivt på framtiden.

Festplatsen för Midsommarfesten låg från 1923 till 2022 vid Skälläng. Under år 2022 har markägaren sagt upp gällande avtal och föreningen har med detta förlorat ett viktigt kulturminne. Föreningen arbetar nu intensivt för att skapa en ny festplats, där bygdens 100-åriga midsommardagstraditioner kan bibehållas. Rapporteringen av olika aktiviteter görs under fliken ”Hänt i Rönö” .

Föreningen har våra faciliteter på tre ställen i Rönö. Bygdegården finns intill Rönö Kyrka och Hembygdsgården vid Segerbo, vackert inbäddad i en tidstrogen torpmiljö. Kyrkstallet ligger i backen nedanför kyrkan. Bygdegården kan hyras för olika evenemang. Föreningen har också ansvar för platsen där den årliga Midsommarfesten äger rum.

Föreningen har cirka 275 medlemmar och kan samla cirka 70 medlemmar till våra aktiviteter.

Bygdeföreningen har blivit uppmärksammade att vi är en av tre bygdegårdar i Sverige som erhållit Hållbarhetsdiplom från vår riksorganisation Bygdegårdarnas Riksförbund

Länsavdelningens motivering:
En livaktig grupp som genom samordning blivit bygdens nav. Just nu byggs också den nya festplatsen.

Vil du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här:
https://ronobygdeforening.se/
https://www.facebook.com/ronobygdeforening.se

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.