Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad nominerar Framtid Fristad.

 

Om verksamheten

Framtid Fristad – för allas bästa!

Liten som stor, ung eller gammal spelar ingen roll. De flesta har många järn i elden. Men vi har alla något gemensamt. Framtidstro! Oavsett om det är en kommande idrottstävling när man är 10 år, byta jobb när man är 40 år eller kanske engagera sig i någon förening när man är 65 år. En framtidstro är det som driver oss framåt. Jag tror att vi tillsammans kan forma Fristadsbygden så som vi vill att den ska vara. Och Framtid Fristad är en viktig lagspelare i Fristads Framtid.

En tillbakablick

Vad hände för 10 år sedan? Borås Stad valde att lägga ned kommundelskontoret i Fristad. Det här skapade en oro. Skulle Fristadsrelaterade frågor hamna mellan stolarna nu? Rita Johansson, som då var kommundelschef för Fristad flaggade för att man borde starta ett samarbete i Fristad. För att fånga upp alla frågor. Företagare, föreningar och boende i Fristadsbygden gick samman och skapade Framtid Fristad. För att kunna påverka Fristads Framtid. Som en samhällsförening.

En bred förankring

Föreningen är opolitisk med en ideellt arbetande styrelse. Vi är fortfarande efter 10 år en stark förening och det är bland annat tack vare medlemsavgifter från företag och föreningar. I nuvarande styrelse finns representanter för våra företag, föreningar och samfund. Man kan säga att så gott som alla invånare i Fristads ”gamla” kommundel på ett eller annat sätt är medlem i Framtid Fristad genom att man arbetar på ett företag eller är medlem i en förening som i sin tur är medlem i Framtid Fristad.

Ett lagarbete

Men vi är inte ensamma. Det finns så många duktiga, inspirerande och drivande aktörer i Fristadbygden. Hembygdsföreningar är ett fantastiskt exempel på lokalt engagemang. Hembygdsföreningen i Fristad driver just nu restaurering av Lövåsens såg. I Borgstena har man lyckats fantastiskt bra med sina byggprojekt ”Stenugnen” och AllhallenTämta Ridklubb håller just nu på med att planera inför nybyggnation av en ny anläggning. I Vänga arrangerar man Maleridagen varje år. Fristad GoIF är en annan förening som också inspirerar! Ett gediget samarbete mellan föreningen, barn och alla föräldrar gör att många barn och vuxnas vardag fylls med gemenskap och framtidstro.

Vad har vi gjort genom åren?

Vad har då Framtid Fristad gjort under dessa 10 år.? Stationsscenen och skulpturen KNOT är två synliga lyckade projekt. Man har startat upp olika arbetsgrupper som driver olika intressefrågor. Vi har haft flera stormöten med politiker men även en gedigen företagsmässa. Strandpromenaden mellan Buxbomen och Skalle är nu verklighet. Man kan nu promenera utmed vår vackra sjö. Genom ett samarbete med Borås stad och med Framtid Fristad som initiativtagare och påtryckare så är detta nu verklighet En förstudie – en dröm om en framtida aktivitetspark.

Vad gör vi nu?

Ja, vad gör vi nu? Vår nya hemsida är klar sedan drygt ett år, men just nu håller vi på att utvidga den så att även Ortsråden skall ha sin egna plattform där. Ortsråden är initierade av Borås Stad, och tanken är att Borås Stad vill fånga upp alla frågor och funderingar som finns ute i bygden. Framtid Fristad är tillfrågad för att vara en sammanhållande aktör i denna framtidsroll. Hur denna dialog ska börja och sluta eller hur rollen ska se ut är en pågående process. Men Framtid Fristad har en mycket viktig roll i detta samarbete. Precis som Rita Johansson flaggade om för 10 år sedan. Det var ju därför Framtid Fristad en gång skapades. För allas bästa.

Aktivitetspark, trafikfrågor och politikermöte. Strandpromenader och konst.

Just nu bearbetar vi Borås Stad, då vi gärna vill ha en aktivitetspark i Fristad Vi engagerar oss också i både trafikfrågan och järnvägsfrågan. Vi hade inför valet förra året två stormöten med våra lokala politiker, varav det ena direktsändes via Forum Fristads facebooksida. Det finns kvar där om du vill kika på vad som lovades en gång. Men allt är inte bara politik och trafik. Förra året invigdes strandpromenaden, och våren 2019 invigdes vår stora kulturella satsning “Konst i Fristad“. Hela tiden finns det någon fråga där vi tror att Framtid Fristad kan vara med och påverka och spela roll.

Länsavdelningens motivering:
Framtid Fristad har visat prov på både nytänkande,
engagemang och samarbetsförmåga.
Med ett gott samarbete med invånare, föreningar
och företag har man utvecklat Fristad.
Föreningen har skapat En fin digital anslagstavla i
form av en hemsida där alla är välkomna att
annonsera sina evenemang.
Man stödjer aktivt medlemmar och nya så väl som
gamla nätverk. Framtid Fristad arbetar verkligen
för allas bästa.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: framtidfristad.se

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.