Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Skåne nominerar Byalaget Wisseltofta vänner.

 

Om verksamheten

Byalaget Wisseltofta Vänner är en ideell förening och vi arbetar aktivt för gemensamma intressen vad gäller kultur, boendemiljö, skolfrågor, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter och trafikmiljö med mera. Vi tillvaratar gemensamma intressen som rör bygdens utveckling genom att samverka och påverka kommun och myndigheter. Byalaget är remissorgan i ärenden som rör bygdens utveckling. Vi stimulerar samverkan för en levande landsbygd och verka proaktivt för inflyttning och kvarhållande av våra bygdebor. Vi tror på kommunikation och vår medlemstidning Wisseltofta-bladet kommer ut 4 ggr om året. Byalaget ger ut Nyhetsbrev och i samverkan med lokalföreningar gör även Visseltoftapodden.Idag är Wisseltofta-Bladet en kombinerad nyhets- och reportagetidning. Den har till syfte att hålla byn levande genom att berätta om vad som händer och kommer att hända. Stort engagemang och samarbetsvilja från folk som bor i byn ger tidningen den bredd och kvalitet som vi önskar. Dom hade Sveriges största konstutställning i Visseltofta den 20 maj, Vävda Rum.
Dom kämpade och köpte gamla banken och fick sitt eget hus. Wisseltofta Byahus.
Byskolan hotades och stängdes men man gav inte upp utan jobbade på en Friskola man bildade Visseltofta Skolförening och den officiella anmälningsperioden inför skolstarten 2024 är nu öppen fram till den 20 september.

Länsavdelningens motivering:
Du ska inte tro att det sätter fart av sig själv. Nej i Visseltofta hjälps man åt och sätter fart.
Byalaget Wisseltofta Vänners styrelse jobbar långfristigt och tillsammans. Wisseltofta Byalag vill vara öronen till allas ögon. Byalaget som vill belysa dåtid och nutid. Wisseltofta Byalag är en stor kraft för hela landsbygden och är en stor inspiration för alla som jobbar för landsbygdsden i hela Sveriges långa land. Byalaget stimulerar till samverkan och jobbar för en levande landsbygd och verka proaktivt för inflyttning och kvarhållande av våra bygdebor.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen? 
Läs mer här:
www.visseltofta.nu
https://www.instagram.com/byalaget_wisseltofta_vanner/
https://www.facebook.com/hashtag/byalagetwisseltoftav%C3%A4nner

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.