Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Sörmlands län nominerar Hälleforsnäs Bygderåd.

 

Om verksamheten

Hälleforsnäs Bygderåd arrangerar fordonsträffar på sommarhalvåret, jobbar aktivt med trafiksäkerhet vid skolan, arbetar för ett serviceboende på orten, kanotuthyrning, julmarknad, olika aktiviteter för barn och unga men är också engagerade i pensionärsföreningarnas sommarträffar.

Länsavdelningens motivering:
Hälleforsnäs Bygderåd är en tindrande ljuspunkt i sin hembygd. Ingen har som denna grupp mobiliserat hela bygden, arbetat för såväl gamla som unga. Arbetat för att lyfta och samhandla för Hälleforsnäs bästa och en hållbar utveckling.
Det som utmärker Hälleforsnäs Bygderåds arbete och framgång är att de alltid arbetar för hela bygden, bland barn, unga och gamla, ja alla åldrar. Tillsammans med bygdens föreningar, kort sagt hela Hälleforsnäs. De ser alla människor i hela bygden.
Bygderådet har drivit på frågor som utvecklat orten. Skolan har de utvecklat med massor av fritidsaktiviteter och mobiliserat till nattvandring och jobbar för en skatehall som komplement till den skateramp som är på gång tack vare Bygderådet. EN MTB-bana (mountainbike) i skogen har tillskapats av Bygderådet i samverkan med andra. De har stått i vått och torrt och delat ut reflexer för att skapa en trygg skolväg för ortens barn.
Med Hälleforsnäs Bygderåd engagerar man sig i pensionärernas sommarträffar och kämpar för ett serviceboende i orten. De står bakom ”Bruksbrummet”, som varje vecka på sommaren drar tusentals besökare till orten för att se och uppleva bilar och andra fordon. ”Bruksbrummet” är en familjefest. På vintern anordnar de en stor julmarknad.
Det är samspelet mellan ortens olika föreningar, med bygderådet som katalysator och nod, som man de senaste åren gett Hälleforsnäs ny energi och framtidstro. Alltid under mottot ”Vi syns i Hälleforsnäs”.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här:
https://halleforsnas.org/halleforsnas-bygderad/
https://www.facebook.com/halleforsnasbygderad/

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.