Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Uppsala län nominerar Hållnäs Sockenråd.

 

Om verksamheten

Framtid Hållnäs var ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd. Projektet ägdes av Hållnäs Sockenråd och finansieras av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven. Syfte med projektet var:

skapa attraktionskraft och förutsättningar för barnfamiljer att flytta in, för ungdomar att bo kvar/återvända efter studier och därmed ge en grogrund för en framtida befolkning av fastboende på Hållnäshalvön.
öka antalet besökare till Hållnäshalvön, och därmed skapa förutsättningar för fler företag och arbetstillfällen.
öka medvetenheten och intresset kring Hållnäshalvön och skapa en positiv anda.

Ledord för årets lokala utvecklingsgrupp
Genom projektet Framtid Hållnäs
Fått Hållnäsbor att gå samman
Flera aktiva arbetsgrupper
Stärkt bygdens sammanhållning

Hållnäs sockenråd har genom sitt projekt ”Framtid Hållnäs” på ett föredömligt sätt arbetat med landsbygdsutveckling.
Projektet har skapat flera aktiva arbetsgrupper bestående av ortsbor. Därmed har en sammanhållning skapats, som bidragit till ett engagemang för hållnäsbygden och dess utveckling.

Länsavdelningens motivering:
Hållnäs Sockenråd har, genom att samla fast- och deltidsboende, visat stort engagemang och haft förmåga att, trots liten befolkning, genomföra och få resultat av de projekt de planerat.
De har också varit utåtriktade och varit värdar och gjort egna studiebesök.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: https://www.hallnas.info/
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLO2PCR1DGzqQcsx0B617fg4t6Chy3ZrTf

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.