Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 april, 2016

Hela Sveriges jämställdhetsbroschyr.

 

Enkel introduktion till jämställdhetsarbete, med många små tips som förenklar arbetet. 8 sidor.

#Jämställdhet, integration och delaktighet#Om oss