Hela Sverige
Artikel12 augusti, 2016

I framtiden blir bredband lika viktigt som el.

 

Bredband ger ökad tillväxt, det slås fast i ett antal studier.

Läs mer här!

#Demokrati#Digitalisering