Hela Sverige
Artikel19 september, 2017

Ideellt arbete på landsbygden ersätter inte statens uppdrag.

 

Tillsammans kan vårt projekt, regeringens satsning och alla ideella föreningars idoga arbete skapa en bättre förutsättning för innovativa servicelösningar, bättre samarbete och större tillgång till service.

Läs mer här!

#Lokal service#Lokal utveckling#Politik