Hela Sverige
Artikel30 mars, 2017

Landsbygden och nyanlända behöver varandra.

 

”Utmaningarna för att nyanlända ska kunna stanna kvar i våra bygder är samma som många landsbygdsinvånare har tampats med under lång tid”, skriver Staffan Nilsson och Åse Classon från riksorganisationen Hela Sverige ska leva. De efterlyser ett samarbete mellan Migrationsverket, staten, landsbygdskommuner och det civila samhället, så att fler nyanlända kan bli bosatta på mindre orter och samhällena på den svenska landsbygden stärkas.

Läs mer här!

#Jämställdhet, integration och delaktighet#Lokal utveckling