Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Blogg

Landsbygdskollen februari 2022.

 

LANDSBYGDSKOLLEN

Under flera år har jag haft summeringar/spaningar på min facebook. I år kommer jag summera månadsvis under namnet ”Landsbygdskollen” och kompletterar texten med ett kort poddinslag.

LANDSBYGDSKOLLEN PODD:
https://soundcloud.com/…/landsbygdskollen-februari-2022…

*URBANKOLONIAL SAFARI PÅ DEN SVENSKA LANDSBYGDEN
Erik Westerholm gör en lång men läsvärd och intressant reflektion om landsbygdens plats i litteraturen på senare tid.

”Den litteratur som jag här ska diskutera handlar om landsbygden snarare än staden, men den vilar på en ofta outtalad relation till staden. Ibland riktar den sig tydligt till läsare i staden, ungefär som en upptäcktsresande som rapporterar hem om sina upptäckter. Så vart tog staden själv vägen i land/stadsfrågan? Den problematiseras inte, det är faktiskt väldigt litet tittande på Stockholm i de böcker jag här ska behandla. I stället handlar de om hur landsbygden på olika sätt avviker från staden, som mera tas för given. Här finns ofta en undertext; staden utvecklas medan landsbygden är statisk eller på dekis, den eviga urbaniseringen rullar vidare, ungdomar drar till staden och lämnar bakom sig en minskande och åldrande befolkning och försvinnande service. Den bilden är numera också en viktig del av landsbygdens egen identitet. Landsbygden har blivit ett före-detta-landskap som får kontrastera mot moderniteten i de växande städerna.”
http://tidskriftenrespons.se/…/urbankolonial-safari-pa…/

* UTANFÖR STOCKHOLM FINNS MER ÄN MÄN SOM LUKTAR DIESEL
Ingvar Persson i Aftonbladet sågar partiledarna: ”I den politiska debatten framstår landsbygden som en märkligt exotisk plats. Här jagar man varg och kör folkrace, bakar bullar och lyssnar på melodikrysset. I vänsterledarens bild jobbar man dessutom på bruket och drömmer om en semester i Sunny Beach, en bulgarisk badort med rötter i den reellt existerande socialismens 50-tal. Allt det där är ju sant, men det är inte hela sanningen.
Inte ett ord om digitala operaföreställningar på Folkets hus. Inte ett knyst om arbetet på grund- och gymnasieskolor, eller de kulturella centrum folkhögskolorna utgör. Inte en tanke på biblioteksbesök, föreläsningsföreningar eller teaterresor. Visste ni att den svenska bussbranschen är en av de viktigaste aktörerna när det handlar om att sälja biljetter till teater och konserter? Det är storstadsbons syn på landsbygden, och på lantisarna.”
https://www.aftonbladet.se/…/ebba-busch-och-nooshi…

*EFTERFRÅGAN PÅ LANDSBYGDEN ÖKAR
”I kommun efter kommun har plötsligt alla lediga villatomter tagit slut och att ta fram nya kommer att ta tid. Många kommuner har inte varit förberedda på att villatomter på landsbygden plötsligt skulle bli så attraktiva. I inslaget ovan berättas om en villatomt i Gusum som varit till salu sedan 1978. Trots att den bara kostat 13 000 kronor har ingen köpt den.”

– Det har bara sagt poff nu under pandemin när det gäller intresset för villatomter, säger Aline Eriksson som är plan- och byggchef i Valdemarsvik.
https://www.svt.se/…/plotsligt-saljs-tomter-som-ingen…

https://www.svt.se/…/tranemo-vill-vaxa-med-hjalp-av-odehus

*MER BOSTADSBYGGANDE
Problemet med sjunkande barnantal – 60 procent av öns befolkning är över 60 år – har diskuterats under flera år. Nu har ett tiotal familjer gått ihop för att vända trenden och säkra framtiden för öns skola, genom att bygga hyresbostäder.

– Det här är en jätteviktig satsning, en Sverige-satsning. Ett försök att hålla igång Sverige, säger Niklas Holmgren, deltidsboende och ordförande för det nystartade aktiebolaget Röröbo.
https://www.dn.se/…/de-vill-locka-barnfamiljer-till-on…/

*BO I HELA LANDET
”Det känns som det måste gå åt båda hållen. Det går inte att höja någonting och inte vänta med att analysera vilka problem som uppstår i efterhand. Det är nog väldigt många som är i vår situation som betalar samma pris, som blir straffade. Jag tror att det måste gå hand i hand. Höja priserna, visst, men också komma med lösningar för de som drabbas, säger Maxime. Familjen försöker leva så grönt och hållbart de kan. Naturen har en speciell plats i deras hjärtan. Dock märks en viss oro inför framtiden. Igår när jag tog skotern över fjället på väg till jobbet tänkte jag på att man ser fler och fler tallar. Jag vet inte om våra barn kommer få uppleva kalfjället. Det finns snart inget kvar. Det tycker jag är väldigt deprimerande, säger Lotta.
https://www.dn.se/…/dieselpriset-oroar-men-familjen…/

*FORTSATTA BANK PROBLEM
Läget ser tyvärr inte bra ut. Sedan covid-19-krisen slog till har de större företagens bedömning av möjligheten att få banklån förbättrats, medan det är fortsatt svårare för de mindre företagen. Tredje kvartalet 2021 var det bara en tiondel av företagen med mer än 200 anställda som upplevde det svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten – bland företagen med mindre än 20 anställda var samma andel en dryg fjärdedel.
https://www.dagenssamhalle.se/…/forenkla-for…/

*BULLER OM TRAFIKVERKETS PLANER
Frågan aktualiseras av Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”. Planen innebär att investeringsnivån per invånare i Jämtland föreslås bli 6 procent av det nationella genomsnittliga per capita nivån som är 50 000 kronor. Således föreslår Trafikverket cirka 3 000 kronor per invånare i Jämtland. Varje stockholmare däremot förslås få 72 000 kronor, mer än en genomsnittlig svensk.
https://www.op.se/…/trafikverkets-forslag-ar-en…

https://sekotidningen.se/…/halet-i-vagen-paminner-om…/

*DEBATT OM DAGENS SKOLPENGSSYSTEM
”Modellen där en viss summa pengar följer med varje elev skapar incitament för stora klasser. Kostnaderna för att bedriva undervisning är i stort sett desamma oavsett klassens storlek, vilket leder till att stora klasser går med överskott och mindre klasser med underskott. Med andra ord missgynnas skolor med hög lärartäthet medan skolor med låg lärartäthet gynnas av dagens skolpengssystem, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat i ett skriftligt svar till Altinget. Även skolor på landsbygd, skolor med elever med behov av mindre undervisningsgrupper missgynnas. De som drabbas hårdast är elever i början av grundskolan och de som inte får stöd i sina studier hemifrån, enligt Riazat.”
https://www.altinget.se/…/saa-vill-partierna-andra…

*RISK ATT SATSNINGEN TILL LANTBRUKET ÄR FÖR LITE FÖR SENT
”Regeringen har presenterat ett krispaket till svenska lantbruk och växthusföretag. Totalt uppgår det till en miljard kronor. Det är en siffra som ska ställas mot de 5,6 miljarder kronor i ökade kostnader på helåret som dyrare diesel, el och sojamjöl ger, enligt beräkningar från LRF i januari. Den största delen av regeringens stöd – 700 miljoner kronor – består av en utökad återbetalning på dieselskatten för verksamheter inom jord-, skog-, och vattenbruk. Enligt regeringens bedömning är cirka 26 000 företag berättigade till stödet. Det skulle innebära knappt 27 000 kronor per företag om alla använder lika mycket diesel, vilket såklart inte är fallet. Regeringens stödpaket är välkommet, särskilt kortsiktigt. Men med lite längre blick på frågan riskerar det stjälpa mer än det hjälper.

https://www.atl.nu/krismiljarden-kan-sta-lantbruket-dyrt

https://www.realtid.se/…/novus-rapport-svenskar-anser…

https://via.tt.se/…/lrf-om-miljardstodet-efterlangtat…

https://bulletin.nu/professorn-vanj-er-vid-de-dyra…

*BRA FÖRSLAG
Våra organisationer är idéburna, ideella, saknar vinstintresse och drivs av ett allmännyttigt ändamål. Vi möter stora behov hos människor i vårt land. Vi lever, finns och verkar i samtliga Sveriges kommuner. Det tänker vi fortsätta med. Men då får staten sluta sätta krokben för oss. Vi begär därför att staten avskaffar momsen på interna transaktioner inom ideella föreningar, trossamfund och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet.
https://www.altinget.se/…/avskaffa-internmomsen-for…

*HOWMUCHWOODWOULDAWOODCHUCKCHUCKIFAWOODCHUCKCOULDCHUCKWOOD?
Nya galenskaper för skogsägarna som nu tvingad bli fågelskådare.
https://www.expressen.se/…/nya-kravet-maste-rakna-alla…/

*LITE BENGARD I LT
Från kommunikatör till lokalpolitiker och sedan vidare till riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Landsbygdsfrågor har under två decennier fått Terese Bengards engagemang att glöda. Därför gläds hon idag åt att frågorna om glesbygden seglat upp på den rikspolitiska agendan.
https://www.ltz.se/…/nu-tavlar-politikerna-om…

*LANDSBYGDSKOLLENS PODDTIPS:
Om att inte synas på kartan:
https://helasverige.se/index.php?id=881

Om forskning om centrum/periferi
https://helasverige.se/index.php?id=882

LANDSBYGDSKOLLENS SOUNDTRACK
Fick detta tips:
Annika Norlin
Vita frun
i samband med den berättelse jag har när jag flyttade från Solna till Hammarstrand…
https://music.youtube.com/watch?v=dkU6hGMm2tQ…

Vår verksamhetschef, Terese Bengard, presenterar Landsbygdskollen för februari 2022.