Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Länsavdelningen gör avtryck i Dalastrategin.

 

Region Dalarna klubbade förra året den nya regionala strategin som gäller fram till 2030, den så kallade Dalastrategin.

Hela Sverige ska leva Dalarna har fått med viktiga formuleringar i strategin och Lisa Fröbel, en av två ordförande i Dalarnas länsavdelning, är mycket nöjd det.

Vad är det som är så bra?

– Vi är nöjda med kapitlet ”Ett sammanhållet Dalarna”. Det är en stegförflyttning från ingenting till åtminstone ett igenkännande av att landsbygden finns. Och det är det som gör skillnaden. I förra strategin stod bara om industri och upplevelsenäring, ingenting om landsbygden.

Vad betyder det här för er?

– Det betyder att när vi nu har en igenkänningsfaktor så kan vi landsbygdsbor också relatera till det som står i huvudstrategin, liksom i understrategierna. Vi kan lägga ett landsbygdsraster på understrategierna om kultur, innovatörskap med mera. Det innebär skillnaden mellan att kunna och inte kunna alls, säger Lisa som också ser möjligheten för länsavdelningen att vara med i projektutveckling, söka projektmedel, kräva att få visa vad de kan leverera in, och att folk är tvungna att lyssna till dem.

– Vi blir synliga och får chansen att visa vad vi kan bidra med och bygga tillit för det, sammanfattar hon och berättar att alla som vill kan vara med i arbetet med att ta fram strategin.

– Men det kräver kompetens och envishet att orka, säger Lisa Fröbel.