Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2022

Lathund för gratis LEA.

 

Den här Lathunden visar vägen till gratis statistik som synliggör de ekonomiska flödena i bygden och som delvis kan ersätta det statistiska material man köper från SCB när man planerar att göra en Lokalekonomisk analys, LEA. 5 sidor

#Finansiering#Lokal ekonomi#Tips & Guider