Hela Sverige
Skrifter & Rapporter19 maj, 2015

Lokalt förankrat fiske.

 

Konferensdokumentation. I maj 2015 genomförde Hela Sverige ska leva en konferens om det lokala fisket med rubriken ”Lokalt förankrat fiske – en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling”. På konferensen deltog forskare, politiker, representanter för näringen samt tjänstemän på olika nivåer. 20 sidor.

#Lokal utveckling#Naturresurser