Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Skrifter & Rapporter

Lokalt inflytande – 21 goda exempel på samverkan mellan civilsamhälle och kommun.

 

Lokal demokrati är grundbulten för ett hållbart och inkluderande samhälle. Det är på den första samhällsnivån som vi har möjlighet att påverka och medverka i samhällsbygget, alltså inte enbart genom val till kommunen, regionen, nationen och EU vart fjärde år.

Temagruppen Lokalt inflytande inom Hela Sverige ska leva presenterar här många goda exempel på hur civilsamhälle och kommun kan samverka, bygga tillit och skapa förutsättningar för hållbara och inkluderande lokalsamhällen. Fokus är på HUR man samverkar. Det kan vara alltifrån att kommunen och en lokal grupp har ett utvecklingsprojekt tillsammans för att öka tillit och fortsatt samverkan, till att kommunen delegerar kommunala uppdrag till en direktvald lokal nämnd med egen budget. Olika former av medborgardialoger mellan lokalbefolkningen och kommunen är den vanligaste samverkansformen, men också att lokala grupper deltar i arbetet med att fördela kommunala utvecklingsmedel.

Vi bjuder på 20 goda exempel från hela landet och ett från Skottland. Sammanlagt 21 lokala verksamheter som visar att det är både smart och effektivt att samverka. De många goda exemplen utgör ett rikt smörgåsbord av olika samverkansformer som förhoppningsvis kan inspirera till ännu mer lokal demokrati på den första samhällsnivån.