Hela Sverige
Pressmeddelande5 maj, 2020

Mer naturresurser utvinns men färre jobb lokalt.

 

Mer naturresurser utvinns men färre jobb lokalt.

Idag släpper riksorganisationen Hela Sverige ska leva en ny Balansrapport, denna gång om naturresurser – vi har undersökt de fyra näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvor och skog.
Vi kan med denna rapport konstatera att beskattning av naturresurser och återförande av värden till lokalsamhällen ser väldigt olika ut i olika länder.

Sedan 70-talet har det skett en kraftig ökning i uttaget av naturresurser medan jobben i branscherna har effektiviserat och i vissa branscher halverats. Det innebär att i de bygder som naturresurserna finns minskar intäkterna, medan de ökar till staten och företagen. Beslutsfattandet och de högst betalda jobben – där huvudkontoren är belägna – finns oftast långt bort från där naturresurserna finns.

Genom skogsbruk, gruvor och energiproduktion skapas stora värden. Det direkta bidraget till den svenska ekonomin (BNP) är 207 miljarder, motsvarande ungefär en tredjedel av hela tillverkningsindustrin.

– Det syns tydligt att andra länder sätter ett annat värde på naturresurserna och på att ge tillbaka till den bygd där de finns. Norge är det mest slående exemplet där kommunerna med vattenkraft får mångmiljonbelopp tillbaka till bygden. I Sverige handlar det totalt om ca 125 miljoner kronor till bygderna medan staten får in 1 000 miljoner kronor, säger en av två ordförande för riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Staffan Nilsson.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva, där ”Balansrapport #6 – Naturresurser i hela landet” är den sjätte i raden. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

Kontakt:

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Sandra Gardmo, kommunikatör Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: sandra.gardmo@helasverige.se
Telefon: 070 231 19 01