Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Mikrofonden ges ökade resurser för att främja social ekonomi

 

Vinnova har beslutat att bevilja Mikrofonden Sverige projektmedel för att öka sin räckvidd och kapacitet. Målet är att fler sociala innovationer ska bli finansierade och därmed bli verklighet. Genom projektet ”Finansiering av sociala innovationer” kommer företrädare för Mikrofonden kunna hjälpa fler sociala företag att bli finansieringsmogna och även bidra med kunskap kring hur finanssektorn kan jobba bättre med jämställdhet och hållbar utveckling.

Såväl Vinnova som Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av sociala företag. Mikrofonden Sverige bildades 2010 av civilsamhällesorganisationerna Hela Sverige ska leva och Coompanion tillsammans med kooperativa Ekobanken medlemsbank för att bidra med finansiella lösningar, som ett svar på att många sociala företag upplever stora svårigheter att erhålla vanliga banklån.

– Vi är glada över att regeringen uppmärksammar och försöker råda bot på att dagens finanssektor inte alls är anpassad till de sociala företagens förutsättning, säger Mikrofondens ordförande Jan Svensson.

Mikrofonden Sverige är idag tillsammans med sina åtta regionala mikrofonder en av Sveriges största Social Impact Investors (investerare som söker social nytta jämte finansiell vinst) räknat i antal kunder, med 65 gjorda investeringar. Genom att erbjuda kreditgarantier samt andra investeringar och stöd i affärsutvecklingen – i samarbete med Coompanion – bidrar Mikrofonden till att företag som gör stor samhällsnytta kan förverkliga sina planer.

– Vår verksamhet skulle inte vara lönsam att driva för en vanlig affärsbank, men den nytta som skapas när exempelvis långtidsarbetslösa får meningsfulla arbeten är mycket lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Ylva Lundkvist Fridh som är Mikrofondens vice ordförande och anställd på Hela Sverige ska leva

 

Fakta

Projektet ”Finansiering för sociala innovationer” har beviljats 1,6 miljoner kronor under en tvåårsperiod i projektmedel från Vinnova. I projektorganisationen ingår förutom Mikrofonden Sverige även Hela Sverige ska leva, Ekobanken, Coompanion Uppsala och Mikrofonden Väst.

Läs mer om Mikrofonden här

Kontakt

Jan Svensson: 073-372 50 00, jan.svensson@coompanion.se
Ylva Lundkvist Fridh: 070-236 12 16, ylva.lundkvist@helasverige.se