Hela Sverige
Artikel23 september, 2021

Invigning av mötesplats Häradsbäck

Foto: Martina Quinn/Smålänningen. Staffan Nilsson, Gunnar Petersson, Isabell Ternemo och Åse Classon från Hela Sverige ska leva invigde Mötesplats Häradsbäck tillsammans med Mette Adolfsson.

I orten Häradsbäck i Södra Småland står nu Mötesplats Häradsbäck klar, med lanthandel, café, aktivitetspark för barnen och mycket mer. Det är en helhet av tjänster som kompletterar varandra och som är resultatet av ett mångårigt arbete för att skapa framtidstro och en levande bygd.

Lördagen den 11 september var det högtidlig invigning av Mötesplats Häradsbäck, som innehåller lanthandel, café & restaurang, bibliotek, aktivitetspark, turistservice och en fantastisk aktivitetshall med många häftiga aktiviteter.

Hela Sverige ska levas två ordföranden, Åse Classon och Staffan Nilsson var med på invigningen och var djupt imponerade.

– Häradsbäck är ett mycket bra exempel på hur man kan mobilisera och utveckla en lokal bygd, kommenterar Åse.

Det startade i den ideella bygdeföreningen som tog över den konkursade butiken, och sedan har de engagerade under åren fortsatt med olika utvecklingsprojekt. 2018 bildades ett bygdebolag. Idag finns förutom butik, restaurang/café, ett aktivitetshus med inomhusboule, aktivitetspark för barn, service för turister i form av bland annat ställplatser och ekonomibyggnader. Ett äldreboende har startats och man erbjuder allfixtjänster.

– En av framgångsfaktorerna är att det lokala entreprenörskapet har hittat god samverkan med offentliga aktörer i form av kommunen, regionen och länsstyrelsen, säger Åse.

En annan framgångsfaktor är att de lyckats driva projekt som finansierats av exempelvis Allmänna arvsfonden, Vinnova och Leader.

– I framtiden så tror jag att bygder där det finns ett brett lokalt engagemang och god samverkan med det offentliga är de bygder som kommer att utvecklas mest. Den offentliga sektorn behöver också bli bättre på att ta till vara på och stimulera lokalt engagemang. Jag hoppas att många kommer att inspireras av det arbete som görs i bygder som Häradsbäck, avslutar Åse Classon.

Läs mer på Häradsbäcks hemsida

Källa: Hela Sverige ska leva

#Landsbygdslovers#Lokal service#Lokal utveckling