Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Näshulta är Årets lokala utvecklingsgrupp år 2019.

 

Stort grattis till Näshulta, som valts till Årets lokala utvecklingsgrupp år 2019.

Juryns motivering:

Näshulta har under de senaste 30 åren arbetat för ”Ett bättre liv i Näshulta”. Utvecklingen tar aldrig slut och bygden strävar hela tiden framåt. Näshulta har den stora förmågan att samnyttja bygdens alla resurser och själva ta ansvar för utvecklingen av bygden. Företagsamheten och hjärtat i bygden driver Näshulta framåt.

Näshulta har arbetat med lokal utveckling under många år. En viktig milstolpe i bygdens historia är när hembygdsföreningen bildades år 1986. Sedan dess har Näshultaborna bland annat byggt en sporthall, tagit över skolan och fördubblat elevantalet, ordnat fiber till bygden och byggt bostäder på landsbyden. Näshulta kulturdagar ordnas varje år och drar publik från hela Sörmland.

När Eskilstuna kommun bildade Affärsplan Eskilstuna tillsammans med näringslivet med målet att sysselsättningsgraden i kommunen ska vara högre än riksgenomsnittet år 2030, bestämde sig Näshulta att göra sin del av arbetet. De bildade Affärsplan Näshulta som ska skapa 65 nya arbetstillfällen i Näshulta till år 2030. Detta är en procent av kommunens mål, och Näshultas befolkning motsvarar en procent av befolkningen.

– Vi gör vår andel helt enkelt. Vi vill visa politiker, tjänstemän och övriga invånare att landsbygden är en tillgång och att om vi får rätt förutsättningar så kan vi bidra till en positiv utveckling av kommunen, säger Elin Ericsson, Näshultabo och projektledare för Näshulta Vision.

Utmärkelsen delas ut på Hela Sverige ska levas höstmöte den 27 november 2019.

Utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp har delats ut sedan 1986. Sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen. I utmärkelsekommittén finns Staffan Bond, före detta verksamhetschef för Hela Sverige ska leva, Sofie Skalstad, #unga, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, och Ulrik Strömberg, handläggare Hela Sverige ska leva.

 

Kontakt:

Elin Ericsson, projektledare Näshulta vision. Tfn 070-311 90 60.

Grim Östlund, styrelseledamot i Näshulta intresseförening. Tfn 0703-85 13 53.

Jonas Svendsén, landsbygdsutvecklare Kalmar kommun. Tfn 0480-45 00 83.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva. Tfn 070-295 21 25.

Ulrik Strömberg, handläggare Hela Sverige ska leva. Tfn 070-641 44 14.