Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Nu går vi vidare med konsumentstödd matproduktion

 

Hela Sverige ska leva har beviljats stöd av Jordbruksverket för en innovationsgrupp som ska förbereda ett större projekt kring organisering och tillgängliggörande av lokal mat.

I våras avslutades den Vinnovafinansierade förstudien ”Småskalig konsumentstödd matproduktion”, ledd av riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”.

Syftet med förstudien var att med avstamp i CSA-modellen, (Community supported agriculture) diskutera möjligheter, behov och förutsättningar för handel direkt från producent till slutkonsument.

– Intresset för lokal organisering av matförsäljning visade sig vara mycket stort över hela landet, säger Albin Ponnert som var projektledare.

Efter detta har Albin arbetat vidare genom lokala, praktiska tester med en lokal utlämningsplats i skånska Röstånga, med positivt resultat.

Nu tar vi steget vidare och har beviljats stöd från Jordbruksverket för att bilda en innovationsgrupp. Gruppen kommer att förbereda ansökan om ett större projekt runt handel och organisering av den lokala maten.

Projektet är ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp och nybildade föreningen Local Food Nodes Röstånga ek. för.

Innovationsgruppen består av Claes Becklin, projektkoordinator på Hela Sverige ska leva, Sara Spendrup, Projektledare, Inst. för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, samt Albin Ponnert, projektledare och ordförande i den ekonomiska föreningen Local Food Nodes.

Gruppen siktar på att ha en ansökan klar och inskickad till Jordbruksverket i under våren 2017.

Kontakt:

Albin Ponnert, projektledare

Tfn: 0735-325 9 45, e-post: albin.ponnert@helasverige.se