Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Diarienummer 2022/4821.

Nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva.

Till att börja med vill vi tacka för möjligheten att lämna ett remissvar till denna rapport för samverkansprojektet. Vi fokuserar utifrån vår roll främst på det som kan ha en bärighet för landsbygdernas villkor och balansen mellan stad och land.

Klicka på PDF:en för att läsa remissvaret i sin helhet.