Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2015

Nya handboken i lokal finansiering.

 

Vår Nya handboken i lokalfinansiering syftar till att ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finansieringsinitiativ. Det är en omarbetad och uppdaterad version av den ursprungliga boken. 32 sidor.

#Finansiering#Lokal ekonomi#Tips & Guider