Hela Sverige
Artikel14 april, 2021
Promemoria

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

 

Promemoria ”Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen” (Ds 2021:2)

#Remissvar