Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Nominerade till årets lokala utvecklingsgrupp 2022

Ramkvilla Hembygdsförening tar utvecklingen i egna händer.

Hans Linden och Magnus Åberg framträder i Hörnebo Skiffergruva.

Ramkvilla Hembygdsförening är en av nästan 5 000 lokala grupper som ryms under paraplyet Hela Sverige ska leva. Tillsammans bidrar de till att hålla ihop landet – varje dag året om. Men också enskilt betyder de mycket för de platser där de verkar. 

Ramkvilla Hembygdsförening är så framgångsrika i vad de gör att Hela Sverige ska leva Jönköpings län nominerade dem till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022.

Ramkvilla ligger långt från kommunens centralort och därför har man varit tvungen att ta utvecklingen i sina egna händer, vilket man har gjort med stor framgång. Med Hembygdsföreningen som paraplyorganisation arbetar man med: Hembygdsforskning. Årlig marknad. Tidigare ålderdomshemmet är värdshus. Campingplats. Golfbana 9 hål. Paddelhall. Utegym. Hörnebo skiffergruva är turistmål och konsertplats. Ett nerlagt servicehus är hotell och vandrarhem. Bensinstation. Brygga med båtplatser. Bra samarbete med kommunen genom ett sockenråd. Ger ut ett sockenmagasin. Många lokala evenemang under året. Ett stort engagemang från ortens innevånare gör detta möjligt. Liksom från ortens företag.

Man har lyckats engagera hela socknen i verksamheten genom att varje verksamhet har egen styrelse. Det har fördelat ansvar och delaktighet på många personer.

Länsavdelningens motivering:
Ramkvilla Hembygdsförening har tagit ett eget ansvar för sin bygd och arbetat på ett framgångsrikt sätt för sin överlevnad. Man har tagit vara på de möjligheter som finns på ett bra sätt och det har skapat en stor samhörighetskänsla i socknen.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här: http://ramkvilla.com/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.