Hela Sverige
Artikel24 augusti, 2022

Remissyttrande över Sänk tröskeln till en god bostad – SOU 2022:14.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) och får med anledning av detta ge följande kommentarer.

Hela Sverige ska leva välkomnar betänkandet. Det innehåller flera förslag som kommer att stärka den sociala bostadspolitikens förutsättningar i Sverige. Utredningen har utifrån sina direktiv gjort ett gediget arbete att skruva och reformera bostadsplaneringen genom att den får en bredare och mer aktivt anslag och att den får en större tydlighet om de politiska prioriteringarna på såväl statlig som kommunal nivå.

Hela Sverige ska leva ser också med glädje att utredningen synliggör en del av bostadssektorn som funnits länge – den användardriva idéburna sektorn, som står för injektion och praktiskt byggande runt om på landsbygden i Sverige just nu.

Ladda ner PDF:en för att läsa hela svaret.

#Remissvar