Hela Sverige
Artikel21 juni, 2021

SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH BYAR LEDER TILL NYA BOSTÄDER.

De tre arbetsgrupperna från Högsjö, Österåker och Läppe ordnade en bostadsmässa med stöttning av kommunen år 2019. Lokala byggare bjöds in och grupperna presenterade sina arbeten för att få kontakt med lämpliga byggföretag till sina projekt. Foto: Vingåkers kommun

Vad gör en kommun där alla byar vill att det byggs fler bostäder, men kommunen inte har råd att bygga? Ja, exempelvis gör man som Vingåkers kommun i Sörmland som lät byarna själva definiera sina behov och bygga, medan kommunen stöttar med redskap i form av råd, kunskap, kommunal mark och på alla sätt de kan jämnar vägen för byggena.

När Vingåkers samhällsstrateg Regina Westas åkte runt och pratade med Vingåkersbyarna om vad de behövde så var fler bostäder en återkommande fråga.

– Vi ville ju gå dem till mötes, men eftersom vi inte hade råd att bygga så måste vi hitta ett annat sätt att lösa problemet, förklarar Regina och berättar att lösningen blev att bjuda till stormöte.

– Där sa vi till deltagarna att om de tar reda på vilka behoven är, så hjälper vi till på alla sätt som vi kan. Vi erbjöd studiecirklar för att driva frågan om bostäder lokalt, vi berättade om enkäter och undersökningar, lovade att betala studiebesök som kunde vara till nytta och en del annat, säger Regina.

Flera arbetsgrupper bildades som ett resultat av kvällen.

Kommunens insatser har varit många och skiftande. Allt från att läsa enkätfrågor inför ett utskick, till att diskutera markfrågor och var det är lämpligt att bygga seniorboenden. Juridiska spörsmål dök naturligtvis upp och kommunen köpte in rådgivningstjänster från Coompanion för arbetsgruppernas räkning.

– Det har varit massor av möten mellan arbetsgrupperna och kommunens tjänstemän där vi på kommunen är bollplank och kan vidga perspektivet. Vi har också samlat alla grupperna för att de ska nätverka med varandra, säger Regina.

Tre grupper är igång för närvarande. I Högsjö står det efterlängtade hyreshuset med åtta lägenheter nästan klart. Där gjorde arbetsgruppen ett så pass bra underlag att kommunens bostadsbolag bestämde sig för att bygga, trots att de tidigare sagt att de aldrig skulle bygga mer i Högsjö.

– Vi visste redan 2013 att vi ville ha ett seniorboende och hade börjat fundera på hur vi skulle gå vidare när inbjudan till stormöte kom, berättar Högsjö utvecklingsgrupps samordnare, Pia Dela Nord.

Vingåkershem hade tidigare byggt ett hyreshus med åtta lägenheter i Högsjö. Det hade hiss, lägenheter utan trösklar och med utrymme för rullator. Dessutom låg det mycket centralt, nära distriktssköterskemottagningen, busstationen och matvaruaffären med mera.

– I de ursprungliga ritningarna fanns ytterligare en huskropp som aldrig blev byggd. Vi påminde bolaget om det, berättar Pia.

Arbetsgruppen ordnade ett seniorboendeevent och bjöd även det kommunala bostadsbolaget Vingåkershem dit, för att berätta hur det gick till när de byggde hus.

Under kvällen presenterade arbetsgruppen två olika förslag till byggnationer och förslaget som handlade om nya hyresrätter var mest populärt. De som var intresserade av en hyresrätt lämnade intresseanmälan som Vingåkershem tog med sig. För att göra historien kort, så slutade det med att Vingåkershem byggde ett hyreshus med åtta lägenheter i anslutning till det tidigare.

– Det hör till saken att Högsjö är den största orten efter centralorten Vingåker. De andra grupperna var tidigt inställda på att bygga själva. Och då blir det ju andra utmaningar för kommunen, säger Regina.

I Läppe var planen att bygga ett seniorboende och ett byahus på en strandtomt invid Hjälmaren. Kommunen gav dispens för att bygga på strandtomt, men läget är just nu att länsstyrelsen har överprövat dispensen och skickat tillbaka ärendet till kommunen. Gruppen funderar just nu på vilken väg de ska ta för att komma framåt.

Den tredje gruppen, i Österåker, bildade en ekonomisk förening och fick 400 000 kronor i bidrag från Boverket för sitt projekt som de kallar Lindberga by. Projektet består av flera steg: ett seniorboende, hyreslägenheter och gemensamhetslokaler som även kan hysa service.

Det är ett stort projekt som medför täta samtal med kommunen. Bidraget har bland annat gått till arkitekter som ritat hela projektet. Gruppen har kommunal mark.

Regina trycker på vikten av att kommunen tror på arbetsgrupperna, även om det tar tid.

– Jag tror att kommuner kan ha en tendens att släppa för tidigt. Man vill se resultat inom en viss tid, och när bygden inte klarar av att hålla tiden, så tappar man förtroendet för bygden. Men det är viktigt att tänka på att det ju handlar om vanliga människor som gör det här på sin fritid för att de vill bo kvar i sin bygd. Att bygga bostäder kräver oerhört mycket arbete, kunskap och planering. Vi som kommun behöver stötta och uppmuntra.

Deltagarna har bara lovord för sättet att arbeta. Pia i Högsjö berättar de är mycket nöjda med sitt boende och Börje Sandberg i Läppes arbetsgrupp tycker att det är ett mycket bra sätt att samarbeta på.

– Kommunens tjänstemän har stöttat oss helhjärtat hela vägen och viljan är väldigt god från deras sida, säger han och ger ett exempel på hur det kan gå till.

– Vi i Läppe gjorde en förstudie och sökte då bidrag från Leader Sörmland. Vi fick 330 000 kronor som vi använde till att anställa projektledare som kunde driva processen vidare. Det var faktiskt kommunen som sökte det bidraget och för att vi som grupp skulle slippa ta arbetsgivaransvar så anställde kommunen projektledaren.

#Bostäder#Lokal utveckling