Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2015

Sammanfattning av projektet Små skolor i utveckling.

 

Här sammanfattas alla delarna av projektet. Projektledaren reflekterar och alla skolorna presenteras. 8 sidor.

#Skolor