Hela Sverige
Artikel30 september, 2020

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har den 30 september lämnat in svar på kommunutredningen, ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. Hela Sverige ska leva är starkt kritisk till förslagen som utredningen lämnat och anser att det enda egentliga förslaget som utredningen kommit fram till är sammanslagningar av kommuner. De övriga förslagen, anser vi, är ganska tama och kommer inte på kort sikt att förändra något.

#Remissvar