Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Stockholms ekologiska fotavtryck: 93 procent av Sveriges yta.

 

Storstaden och glesbygden toppar tillsammans utsläppsligan medan småstäderna är de som släpper ut minst. Detta visar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i sin nya balansrapport: Hållbarhet i hela Sverige.

Stockholms tätorts ekologiska fotavtryck motsvarar 93 procent av Sveriges yta. För att producera alla naturresurser som Stockholm behöver och för att ta hand om Stockholms avfall och utsläpp är det ett så stort område som krävs.

– Ungefär hälften av jordens befolkning bor i landsbygder men de står bara för 20 procent av den mänskliga klimatpåverkan, resterande 80 procent kommer från städer. Det är dags att vi synar myten om den hållbara staden, säger Ylva Lundkvist Fridh, rapportförfattare och samordnare på Hela Sverige ska leva.

Storstadsbor bor mindre, åker mer kollektivt och kan ta del av en energieffektiv infrastruktur, men släpper ändå ut mest av alla, 8,5 ton produktionsbaserade koldioxidekvivalenter per capita och år. Glesbygdsbor släpper ut näst mest, och då kommer utsläppen främst från uppvärmning av bostad och bilresor. De mest klimatsmarta är småstadskommunerna med 5,5 ton.

– För att ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi rikta mer satsningar mot landsbygder och mindre orter. Man skulle kunna säga att det är småstäderna som är modellen för ett klimatsmart samhälle – det är dem vi borde ha som inspirationskälla och föredömliga modeller, säger Staffan Nilsson, en av två ordförande för Hela Sverige ska leva.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva, där Balansrapport #2 – Hållbarhet i hela Sverige är den andra. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

Klicka här för att läsa Hållbarhet i hela Sverige.

Kontakt
Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: staffan.nilsson@helasverige.se
Telefon: 070 578 00 22

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Ylva Lundkvist Fridh, samordnare Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: ylva.lundkvist@helasverige.se
Telefon: 070 236 12 16