Hela Sverige
Pressmeddelande21 augusti, 2018

Svårt att definiera svensk landsbygd.

Vad är stad och vad är landsbygd? I debatter och nyhetsrapporter brukar det tas för givet att alla vet vad som gäller. Men i vår balansrapport Befolkning i hela landet går vi igenom inte mindre än sju olika definitioner av landsbygd och stad. Till exempel bor nästan 50 procent av Sveriges befolkning på landsbygden enligt OECD:s beräkningar – men bara 13 procent enligt SCB:s.

– I rapporten vill vi visa att statistik går att läsa och tolka på olika sätt, beroende på hur vi definierar land och stad. Vi vill folkbilda kring dessa frågor för att invånare, företag och politiker ska få bättre underlag för att fatta beslut om framtidens samhälle, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

Balansrapporten visar att det är möjligt att säga att Sverige urbaniseras och ruraliseras samtidigt – eftersom befolkningen på både landsbygden och i staden generellt sett växer och det finns statistik som tydligt visar detta. När många larmrapporter kommer om att Sveriges landsbygdskommuner krymper så kan det vara bra att komma ihåg att befolkningen ökar i hela 78 procent av Sveriges kommuner.

Och även om det är vanligast att konstatera att många unga flyttar från landsbygden så är det mest korrekt att säga att en majoritet ändå stannar kvar, eftersom detta är vad statistiken talar om.

– Snart är det val, och alla partier har lagt fram sina förslag på vad som är bäst för landsbygden. Men eftersom det finns så många olika definitioner är det bra att hålla i minnet att alla kanske inte talar om samma saker och att de använder de siffror som passar just deras budskap bäst. Allra helst skulle vi se att fler blev tydligare med vad de använder för siffror, säger rapportförfattaren Josefin Heed.

Klicka här för att läsa rapporten.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva, där ”Balansrapport #3 – Befolkning i hela landet” är den tredje. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.