Hela Sverige
Balansrapport18 juni, 2018
Balansrapport #3

Befolkning i hela landet.

 

Hur definieras egentligen landsbygd? Är det sant att landsbygden avfolkas och landsbygdsbor flyttar till städerna? I den här rapporten reder vi ut begreppen och avlivar några myter, till exempel den om att Sverige har Europas snabbaste folkomflyttning från land till stad.

Om 17 år bor 73 procent av svenskarna på landet, visar FN:s rapport World Urbanization Prospects. Om man tänker att alla som bor utanför urbana agglomerationer är lantisar alltså. Men hur väl stämmer det? Ungefär lika väl som att säga att 87 procent av Sveriges befolkning bor i städer – allt beror på definitioner och mätmetoder. Det visar Hela Sverige ska leva i sin nya balansrapport Befolkning i hela landet.

– I rapporten vill vi visa att statistik går att läsa och tolka på olika sätt, beroende på hur vi definierar land och stad. Vi vill folkbilda kring dessa frågor för att invånare, företag och politiker ska få bättre underlag för att fatta beslut om framtidens samhälle, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

En annan tolkningsbar uppgift som lyfts i rapporten är den om att unga flyr landsbygden.

Faktum är att en majoritet av kommunerna hade 2017 behållit minst 75 procent av dem som var 15-19 år fem år tidigare. I den kommun som ”förlorade” flest unga mellan 2012 och 2017 bodde fortfarande 60 procent kvar. Att ha få 20-24-åringar är dessutom inte unikt för landsbygden, utan något som även gäller för vissa storstadskommuner, till exempel Ekerö, Lomma och Vellinge.

Och, det är fullt möjligt att hävda samtidigt att Sverige urbaniseras – och att Sverige ruraliseras, det vill säga att landsbygden har en växande befolkning. Båda påståenden är sanna, eftersom det finns definitioner och statistik som stödjer dem. Vanligast är att lyfta fram den definition som säger att Sverige och resten av världen urbaniseras i hög takt. Men 90 procent av den globala urbaniseringen beräknas ske i Asien och Afrika, och inte i Sverige.

– Idén om att Sverige urbaniseras på landsbygdens bekostnad används som motivering för att satsa en större del pengar på storstäder och centralorter än på resten av landet. Den urbanisering vi ser idag är i själva verket en befolkningsökning i hela landet, som sker snabbare i vissa städer, förklarar rapportförfattaren Josefin Heed.

#Bostäder#Urban norm

Rapportens rubriker

 • Befolkning i hela landet
 • Ortlista
 • Definitioner av stad och land
 • Kommunfakta
 • 35 procent identifierar sig som landsbygdsbor
 • Sveriges snabba urbansiering
 • Sveriges snabba ruralisering
 • 16 000 fler bor nu på landsbygden
 • Bor verkligen hälften av världens befolkning i städer?
 • FN:s prognos: om 17 år bor 73 procent av svenskarna på landet
 • Befolkningsökning i alla län – och i 78 procent av kommunerna
 • De flesta flyttar från storstaden
 • Många drömmer om livet på landet
 • Landsbygdsbor är mest nöjda med sitt boende
 • Majoritet av kommunerna behåller minst 75 procent unga
 • Urban norm i urbaniseringsdebatten
Ladda ner rapporten här »

Samlad kunskap om urban norm

Här hittar du alla artiklar, rapporter, webbinarier, poddar och bloggposter som handlar om urban norm.

Läs allt om urban norm här »