Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Ungt engagemang i Hela Sverige ska leva:

”De unga ska leva med allt det som händer idag”.

Under hösten 2023 lyfter Hela Sverige ska leva både forskning och lärande exempel om unga i landsbygder.

Att engagera och inkludera unga i beslutsfattande och civilsamhälle är en viktig faktor för att unga ska trivas där de bor. I Norrbotten blev en konferens startskottet för insatser som ska stärka de ungas roll i arbetet med hållbar landsbygdsutveckling.

Konferensen genomfördes av Hela Sverige ska leva Norrbotten – där ett av de teman som stod i fokus handlade om just unga. Inte minst mot bakgrund av den gröna omställning som pågår i norra Sverige. Stora investeringar förändrar nu förutsättningarna att leva, verka och bo på platser runt om i Västerbotten och Norrbotten.

Samtidigt som de nya industriella satsningarna skriker efter ny arbetskraft och kommunala satsningar görs för att locka fler att flytta norrut höjs oroade röster kring att de som redan bor på platsen ska glömmas bort. För att få till en grön omställning som är för och av de människor som bor på platsen är unga en nyckelaktör.

– De unga ska leva med allt det som händer idag. Att vi låter dem vara med och forma utvecklingen är helt avgörande när vi bygger framtidens samhälle, säger Lars Bergström, ordförande för Hela Sverige ska leva Norrbotten och en av initiativtagarna till konferensen.

Ungdomssektion för, med och av ungdomar

Ungdomskonferensen resulterade i det som blev startskottet på en ny ungdomssektion under Hela Sverige ska leva Norrbotten.

– Vi kallar vårt arbete ”FMA ungdomar”, vilket står för ”FÖR, MED, AV Ungdomar”. Vi tror inte på att ett antal personer med samma hårfärg(grått) kan ta fram och realisera aktiviteter och frågor som rör ungdomar. Det krävs ett samarbete i frågorna. Av denna anledning bildade vi ungdomssektionen som i dagsläget består av 14 personer.

Lars hoppas att detta kan vara ett startskott för att stärka ungdomsperspektivet i Hela Sverige ska leva Norrbotten.

– Vi förväntar oss en stark referensgrupp som vågar och vill komma med inspel och projektidéer i frågor som rör ungdomar.

En annan förhoppning är att den nybildade ungdomssektionen ska bidra till att fler unga ska delta i Landsbygdsriksdagen som arrangeras i Sörmland 2024. Därför kommer ungdomsansvarig på Hela Sverige ska leva Norrbotten kalla till ett möte för att diskutera bland annat medverkan på landsbygdsriksdagen.