Hela Sverige
Artikel7 december, 2011

Synpunkter på Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Synpunkter på Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

#Remissvar