Hela Sverige
Skrifter & Rapporter10 december, 2021

tipslista för dig som vill se fler bostäder på landsbygden.

 

Fler bostäder på landsbygden är ett angeläget problem och Hela Sverige ska leva har därför tagit fram en tipslista för er som funderar på hur vi kan få till fler bostäder där det behövs. I tipslistan finns självklart inspirerande exempel på människor som byggt tillsammans, men vi berättar också om kommunala bostadsbolag som satsar på de mindre orterna i kommunen, företag som agerar byggherrar och mycket mer.

Vi har samlat länkar till givande hemsidor, artiklar, radioprogram med mera.

Uppdaterad november 2021.

Hela Sverige ska leva

Ladda ned pdf
#Bostäder#Regional utveckling