Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2015

Vägar in i samhället.

 

Rapporten ger idéer till åtgärder som underlättar samarbete mellan kommun och myndigheter och hur man tar vara på den sociala sektorns kunskaper och engagemang i integrationsfrågor. Författare Inger Kraft-Etzler, Hela Sverige ska leva Jämtlands län. 23 sidor.

Författare: Inger Kraft-Etzler, Hela Sverige ska leva Jämtlands län.

Ladda ned pdf
#Jämställdhet, integration och delaktighet