Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Skrifter & Rapporter

Våra texter ur ett genusperspektiv.

 

Vi har låtit genusvetaren Eva Lindholm analysera några av våra viktigaste texter ur ett genuspers-pektiv. Här är hennes slutsatser och rekommen-dationer. Rapporten handlar om våra texter, men kan även användas av alla som vill fundera över sitt eget skrivande. 12 sidor.