Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Vem blir Årets lokala grupp och Årets kommun 2016?

 

Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där landsbygd och stad värderas lika. För att lyfta fram och uppvärdera det viktiga arbete som utförs på lokal nivå har vi i många år delat ut utmärkelser till lokala utvecklingsgrupper som får sina bygder att blomstra. Årets lokala utvecklingsgrupp är sedan 1986 ett populärt pris som syftar till att bekräfta speciella och seriösa insatser.

Det finns också kommuner som arbetar på ett medvetet och systematiskt sätt för att landsbygden, glesbygden, förorten eller skärgården i kommunen ska utvecklas och inte lämnas åt sidan till förmån för centralorten. Den kommun som bäst uppfyller våra krav, premierar vi med utmärkelsen Årets kommun.

Vi vill uppmuntra alla grupper och kommuner som arbetar för att skapa balans och vi vill sätta goda exempel i strålkastarljuset för att inspirera andra. En utmärkelse som delats ut i trettio år har en viss tyngd och kan verkligen bidra till en uppvärdering av lokalt och kommunalt samarbete, säger Hela Sverige ska levas verksamhetsledare Terese Bengard.
Nu letar vi efter Årets lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun 2016! Vilka kommer att få äran samt 10 000 kronor? Nomineringen kan göras på vår hemsida senast 6 november:

Årets kommun delas ut sedan 1984 och Årets lokala utvecklingsgrupp sedan 1986. Sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelserna. I utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, f d riksdagsledamot, Thage G Peterson, f d talman och författare, samt Isabelle Axelsson, styrelsemedlem i Hela Sverige ska leva Uppsala län.