Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Vem blir Hela Sveriges lokala grupp & Årets kommun 2020?

 

Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där landsbygd och stad värderas lika. För att lyfta fram och uppvärdera det viktiga arbete som utförs på lokal nivå har vi i många år delat ut utmärkelser till lokala utvecklingsgrupper som får sina bygder att blomstra.

Det finns också kommuner som arbetar på ett medvetet och systematiskt sätt för att landsbygden, glesbygden, förorten eller skärgården i kommunen ska utvecklas och inte lämnas åt sidan till förmån för centralorten. Den kommun som bäst uppfyller våra krav, premierar vi med utmärkelsen Årets kommun.

Hittills har 36 kommuner och 32 lokala utvecklingsgrupper blivit premierade för sitt arbete.

– Vi vill uppmuntra alla grupper och kommuner som arbetar för att skapa balans och vi vill sätta goda exempel i strålkastarljuset för att inspirera andra. En utmärkelse som delats ut i mer än trettio år har en viss tyngd och kan verkligen bidra till en uppvärdering av lokalt och kommunalt samarbete, säger Hela Sverige ska levas verksamhetschef Terese Bengard.

Nu letar vi efter Årets lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun 2020. Vilka kommer att få äran samt 10 000 kronor? Nomineringarna kan göras på vår hemsida senast 18 oktober.

Årets kommun delas ut sedan 1984 och Årets lokala utvecklingsgrupp sedan 1986. Sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelserna. I utmärkelsekommittén finns Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Sofie Skalstad ordförande i Unga på landsbygden samt Staffan Bond, före detta verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av tusentals lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och knappt 40 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.

 

Kontakt

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva
Telefon: 010 – 489 13 56, e-post: terese.bengard@helasverige.se

Anna Johansson, samordnare Hela Sverige ska leva
Telefon: 010 – 479 77 49, e-post: anna.johansson@helasverige.se

Karin Wenström, kommunikatör Hela Sverige ska leva
Tfn: 010 – 489 13 59 e-post: karin.wenstrom@helasverige.se