Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss i Uppsala län.

STYRELSE 2022

Ordförande:

Birgitta Söderberg

E-post: birgittasoder53[at]hotmail.com

Ordförande:

Håkan Fredriksson

E-post: hakan@tleab.se

 

 

 

Kassör:

Micael Rydstedt

E-post: micke[at]lbruppsala[dot]se

Sekreterare:

Birgitta Elfving

E-post: birgitta@lbruppsala.se

Övriga ledamöter:

Linda Elfving Bovin

Margareta Olsson

Turid Apelgård

Henrik Johansson

Ulrika Person Fisher

Michel Ntoto

Sanna Rudling

Regionala medlemmar:

Coompanion

Kungsgatan 71

75313 UPPSALA

Tel: 018-128080

E-post: info[at]coompanion[dot]se

Panikteatern

S:t Persgatan 22

75329 UPPSALA

Tel: 018-714682, 070-5754682

E-post: info[at]panikteatern[dot]se

SIU – Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala

Skolgatan 18

75316 UPPSALA

Tel: 018- 694580

E-post: siu[at]comhem[dot]se

Studiefrämjandet

Portalgatan 2, ingång A1

75423 UPPSALA

Tel: 018-194600, 0702-572621

E-post: kerstin.nilsson[at]studieframjandet[dot]se

Studieförbundet Vuxenskolan

Kungsängsgatan 12

75322 UPPSALA

Tel: 018-102373

E-post: sandra.holmsten[at]sv[dot]se

Upplands Fotbollsförbund

Box 23062

75023 UPPSALA

Tel: 070-6627950

E-post: ingmar.alm[at]telia[dot]com

Uppsala läns Bygdegårdsdistrikt

Bergsbrunnagatan 22

75323 UPPSALA

Tel: 018-607388, 070-6316557

E-post: upplands.distr.av.bygdegard[at]telia[dot]com

REVISORER

Ronald Brandel

E-post: info[at]panikteatern[dot]se

Mats Lundqvist

E-post: mats.lundqvist[at]politiker.enkoping[dot]se

VALBEREDNING

Cecilia Carlqvist

E-post cecilia.carlqvist@uppsala.se

Telefon:

Emma Eriksson

E-post emma@rotangenslantbruk.se

Postadress

Österbyn Kråkbo 133

742 97 Gräsö

E-post

Skicka e-post: uppsala@helasverige.se
Org nr:

Bankgiro:
Swish: