Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Viktiga dokument

 

 

Här hittar du Uppsala läns viktiga dokument så som stadgar och årsmötesprotokoll.

Verksamhetsplan Hela Sverige ska leva Uppsala län

Verksamhetsplan 2024

Protokoll årsmöte 240428

 

Verksamhetsplan 2023

Årmötesprotokoll 2023

 

Syfte.

Balans mellan stad och land. God landsbygdsutveckling. Goda villkor i hela landet.

Verksamhetsidé.

Från Hela Sverige ska leva Uppsala läns stadgar

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela länet ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Hela Sverige ska leva Uppsala län arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och medlemsorganisationer, samt myndigheter, organisationer och andra intressenter. Hela Sverige ska leva Uppsala län arbetar nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.

Värdegrund.

Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga framgång. Vår värdegrund bygger påkriterierna * Demokrati * Mångfald * Hållbarhet * Jämställdhet. Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi gör och de projekt vi driver.

Uppdraget.

Läns föreningen Hela Sverige ska leva Uppsala län har två huvudsakliga uppdrag som är beroende av varandra. Det ena uppdraget är ”Stärka lokalt” och det andra är ”Påverka det offentliga”.

https://www.helasverige.se/uppsala/wp-content/uploads/sites/20/2022/03/Verksamhetsplan-2022-plublik.pdf

Våra stadgar:

https://www.helasverige.se/uppsala/wp-content/uploads/sites/20/2021/12/Stadgar_antagna_2017-03-26-1.pdf

Riktlinjer

Alkoholpolicy (addera länk)
Antikorruptionspolicy (addera länk)
Jämställdhetsstrategi (addera länk)
Dataskyddspolicy (addera länk)