Hela Sverige

FMP 2023.

I och med att projektet beviljats förlängning till och med juni 2023 kan X-ing Gävleborg nu jobba med delar som framkommit som nödvändiga för metoden/metodarbetet och som vi lärt via den pandemi som vi tillsammans sitter fast i.

  • Agenda 2030
  • Digitaliserat arbetssätt
  • Paketering av Metoden FMP

Tre tilläggsmoduler som tas fram för att stärka färdiga lokala utvecklingsplaner och arbetssättet för att ta fram dem.

TILLBAKA TILL

METODEN FMP »

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION