Hela Sverige

Metoden FMP.

Inom Förädlingsmackapären anpassas innehållet från LUP – Lokal utvecklingsplan och LEA-Lokalekonomisk analys  med varandra och skrivs samman till ett och samma dokument.

Att sammanföra dessa ger det mer framåtsyftande visionsarbetet från LUP en faktabaserad bas från LEA. De överlappande momenten behöver endast göras en gång. Resultatet blir ett starkt lokalt förankrat dokument som utgår från statistik förstärkt av befolkningens mål för sin egen bygds utveckling.

Tillsammans skapar dessa dokument en kombination som utgör ett kraftfullt planeringsunderlag för strategisk utveckling på så väl lokal som kommunal nivå. Arbetet fokuserar på allas idéer utan att något prioriteras bort, vilket skapar ett engagemang på individnivå. Detta ger ett verktyg för att ta eget ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av den egna bygdens lokalsamhälle.

Metoden kan med fördel anpassas och byggas på utifrån syfte och mål med framtagen lokal utvecklingsplan. På bilden bredvid ser ni innehållet i den lokala utvecklingsplan som tas fram via Metoden FMP. Nedan kan ni läsa mer om varje modul som ingår.

Arbetet är i en utvecklingsfas så mer täckande information fylls på här vartefter projektet har materialet klart.

Bygden/Orten

Inventering av bygden/orten.

INVENTERING »
LEA - Lokalekonomisk analys

Bygden/Orten i siffror.

LEA »
För hållbara samhällen

Agenda 2030

AGENDA 2030 »

UPPFÖLJNING.

UPPFÖLJNING »

FMP 2023.

FMP 2023 »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION