Hela Sverige

Om projektet Förädlingsmackapären.

Förädlingsmackapären 2018 till 30 juni 2023

Förädlingsmackapären  är två olika projekt , som tillsammans skapar ett samverkansprojekt som sträcker sig över Gävleborgs län:

  • Förädlingsmackapären Gästrikland
  • Förädlingsmackapären Hälsingland

PROJEKTÄGARE
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg

FINANSIÄRER
Leader Gästrikebygden LLU
Utveckling Hälsingebygden

SYFTE
Syftet med projektet är att möjliggöra för alla, oavsett ålder, kön etnicitet, hälsostatus, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga, om man är studerande, arbetslös, arbetande eller företagare, att vara med och påverka sin personliga situation samt sin bygds utveckling. 

MÅLGRUPP
I Gävleborgs län bor omkring 280 000 invånare. Omkring hälften av dessa bor på landsbygden.

Förädlingsmackapärens målgrupp är alla boende inom sin egen respektive hembygd.

PROJEKTTID
1 januari 2018 – 30 juni 2023

 

 

Leader Gästrikebygden LLU

Till Leader Gästrikland »
Utveckling Hälsingebygden

Till Leader Hälsingland »

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION