Hela Sverige

För politiker och tjänstepersoner.

Att få frågan om etablering av vindkraft i sitt knä innebär många, stora och komplexa frågor att ta ställning till som beslutsfattare, och påtryckningar och konsekvenser kan vara stora.

Ämnen som nationell energiförsörjning, naturskydd, livskvalité, arbetstillfällen och lokal demokrati ställs på sin spets och debatteras i alla forum. Hur hanteras detta på bästa sätt?

Som en del i det här projektet erbjuds beslutsfattare och politiker enskilt eller i grupp seminarium eller webbinarium med möjlighet att fråga och diskutera kring energi, demokrati och vindkraftsprocesser.

Projektet gör inga ställningstaganden, men vill sprida erfarenheterna av innevånarnas behov och upplevelser i en vindkraftsprocess till beslutsfattare på alla nivåer. Ett av önskemålen är pålästa, sakliga, och ansvarstagande politiker som ser att de områden med mindre befolkning man tidigare kanske glömt bort nu står i centrum.

Vi vill också skapa mötesplatser och underlätta utbyte över kommun och länsgränser. Detta både för att etableringarna ofta korsar gränser och för att energiutvinning och energiöverföringsfrågan är lokal, regional och nationell på samma gång.

Kanske behövs fler studiebesök?

Nedan hittar du fem kapitel inspelat från projektets webbinarium
”För beslutsfattare vid vindkraftsetableringar i Gävleborgs län”.

1. Befolkningens förväntan på politiken med Jenny Breslin, projektledare för I Med och Motvind. (inklusive inledning med presentation av deltagarna)

2. Genomgång kommunvis av etableringarnas placeringar och påverkan med Jenny Breslin, projektledare för I Med och Motvind.

3. Energi och klimatomställning kan ge lokal affärsnytta med Christer Andersson, Vindkraftcentrum.

4. Länsstyrelsens nuvarande och framtida uppdrag inom vindkraft med Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg.

5. Vindkraft och naturhänsyn, Tony Persson Naturskyddsföreningen Ljusdal. (inklusive avslutningsrunda)

 

1. Jenny Breslin

Befolkningens syn på vindkraft

Se avsnitt »
4. Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg

Uppdraget och framtiden

Se avsnitt »
2. Jenny Breslin

Etableringarna i länet

Se avsnitt »
5. Tony Persson, Naturskyddsföreningen

Påverkan och naturhänsyn

Se avsnitt »
3. Christer Andersson, Vindkraftcentrum

Möjlig lokal affärsnytta

Se avsnitt »

EXTERNA LÄNKAR TILL VINDKRAFT

EXTERNA LÄNKAR »
LÄR DIG MER OM VINDKRAFT

UPPSALA UNIVERSITET

vindkraftskurs.se »
PRATA VINDKRAFT

BOKA TID MED OSS

I MED OCH MOTVIND »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION