Hela Sverige

För vindkraftsprojektörer.

Vi upplever att både projektören och bygden vinner på att rätt personer och föreningar får information om planeringen och delaktighet i processen så tidigt som möjligt. Vi hjälper därför till att hitta rätt samrådsavgränsningar, möjliga föreningskontakter och bra möteslokaler för att få så bra start som möjligt.

Vi tror att en bygd som upplever att de har möjlighet att påverka och  lokal nytta har bättre förutsättningar att kunna bedöma projektets förutsättningar. Vi hjälper därför till att reda ut vad bygden kan förvänta sig och vilka frågeställningar som behöver ställas till projektören, och hjälper till att ta fram lokala behov och utmaningar som projektören kan fortsätta föra dialog med bygden om.

Vi tror att ett från början bra och respektfullt bemötande stärker bygderna och den lokala demokratin, och erbjuder en dialog med de projektörer som är intresserade av att närma sig och förstå hur verkligheten kan se ut i landsbygdssamhällen.

Projektören äger processen, samrådskommunikationen och den ansökan man lägger fram och bygden äger sin åsikt, sitt engagemang och sin kommunikation tillbaka. Vid sidan av detta finns projektet som en kompletterande part utan egen vinning.

Boka ett möte fysiskt eller digitalt inför eller under pågående projektering!

Boka tid med projektet I Med och Motvind.

Prata vindkraft i lugn och ro

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION