Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Finansiering

 

Stimulanspengar

Föreningar som tillhör vårt område inom de tolv kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kan söka max 5000 kr till projekt/verksamhet som gynnar bygden. Projektet ska genomföras inom 6 månader och utbetalning sker mot redovisning av kvitton över utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig rapport samt foto.

Skicka ansökan med e-post. Beskriv projektet/verksamheten samt total budget och sökt belopp. Bifoga föreningens stadgar och senaste årsberättelse. Glöm inte föreningens namn och hemsida samt kontaktpersons namn, postadress, telefon och e-postadress. Uppge även i vilken kommun föreningen finns. Besked lämnas inom en månad.

Mer information om stimulanspengar, kontakta Erik Bick 0709397043


Crowdfunding / folkfinansiering

Föreningar som tillhör vårt område inom de tolv kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kan få lika mycket som de lyckas samla i crowdfunding på nätet till sitt projekt eller verksamheter som gynnar bygden, max 10 000 kr. Minst 30 donatorer behöver lämna bidrag. Projektet ska genomföras inom 6 månader efter full finansiering och utbetalning sker mot redovisning av kvitton över utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig rapport samt foto. Du väljer själv vilken typ av crowdfundingplattform du vill arbeta med. Läs mer om crowdfunding på verksamt.se

Skicka ansökan med e-post. Beskriv projektet/verksamheten samt total budget och sökt belopp. Bifoga föreningens stadgar och senaste årsberättelse. Glöm inte föreningens namn och hemsida samt kontaktpersonens namn, postadress, telefon och e-postadress. Uppge även i vilken kommun föreningen finns. Besked lämnas inom en månad.

Mer information om crowdfunding, kontakta Ulla Herlitz 0703628234

CROWDFUNDING

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa

Läs mer om crowdfunding på verksamt.se »

MIKROFONDEN

Mikrofonden Väst (där bla länsavdelningar är medlemmar)  stödjer den finansiella utvecklingen av civilsamhället i Västra Götaland.

Mikrofonden Väst erbjuder bland annat borgen när en organisation behöver banklån för till exempel investeringar, projekt mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen. Mikrofonden Väst erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm. Samarbete sker bland annat med Coompanion, Ekobanken och Almi.

Vid frågor kring finansiering, kontakta verksamhetsledare Jan Svensson 0733-725 000
Skicka e-post till Jan Svensson

Läs mer på mikrofondenvast.se »