Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Profilfråga: Hållbara matsystem

Gunilla Almered Olsson. Foto: Nicklas Elmrin / BILDBYRÅN / Cop 206

Hållbar Matproduktion är mer än mat! Coronapandemin har visat på olika aspekter av samhällets sårbarhet. För vår gemensamma överlevnad måste en omställning till hållbart samhälle ske. Alla samhällsaktiviteter måste förhålla sig till FNs Globala hållbarhetsmål.

Förutsättningar att klara upprepade ekologiska och sociala kriser är större hos lokalsamhällen med inbyggd flexibilitet anpassad till lokala förhållanden. Minskad sårbarhet vad gäller matförsörjning innebär en större grad av lokal matproduktion och mindre beroende av det globala matsystemet. Detta innebär kortare transporter och produktionsmetoder som bygger på lokala förutsättningar och kretsloppsystem. Det ger variationsrika (mat)landskap, hög biologisk mångfald och fler arbetstillfällen i matsystemet. I ett nödvändigt hållbarhetsperspektiv måste städer återknytas till omgivande landskap för sin matförsörjning. Detta medverkar till att klyftan mellan stad och land kan överbryggas. Den minskade reseaktiviteten under coronatiden har lett till en uppvärdering av när-natur där matlandskap ingår.

Ett hållbart matsystem innefattar alla FNs 17 globala hållbarhetsmål

Förutsättningar att klara upprepade ekologiska och sociala kriser är större hos lokalsamhällen med inbyggd flexibilitet anpassad till lokala förhållanden. Minskad sårbarhet vad gäller matförsörjning innebär en större grad av lokal matproduktion och mindre beroende av det globala matsystemet. Detta innebär kortare transporter och produktionsmetoder som bygger på lokala förutsättningar och kretsloppsystem. Det ger variationsrika (mat)landskap, hög biologisk mångfald och fler arbetstillfällen i matsystemet. I ett nödvändigt hållbarhetsperspektiv måste städer återknytas till omgivande landskap för sin matförsörjning. Detta medverkar till att klyftan mellan stad och land kan överbryggas. Den minskade reseaktiviteten under coronatiden har lett till en uppvärdering av när-natur där matlandskap ingår.

Hållbara matsystem och lokal matförsörjning är en verksamhet som i Göteborgsregionen och alla andra regioner har en mycket stor potential och ekologisk, geografisk och historisk förankring. Denna verksamhet kommer att ha stor betydelse för omställning till en hållbar framtid och samtidigt ha positiv inverkan på regional- ekonomisk utveckling.

Vi vill från 2021 arbeta för utveckling av lokala och regionala matsystem i Göteborgsregionen genom: samarbete med alla regionens kommuner, lokalsamhällets grupper och branschorganisationer som lokala producentföreningar, LRF och Hushållningssällskapet.

Text: Gunilla Almered Olsson

För Göteborgsregionen gäller:

  • Matproduktion har en lång historia. Landsbygdskommunerna i Göteborgsregionen är alla präglade av små och mellanstora jordbruksenheter och Göteborgs kommun har ett stort innehav av jordbruksmark
  • Självförsörjning för regionen är möjlig för grönsaker, kött, ägg, mejeriprodukter.
  • Stort behov av arbetskraft för olika led i det regionala matsystemet: Teknikutveckling för skörd av grönsaker, lokal vidareförädling och distribution.
  • Integration och kulturell mångfald i samband med matproduktion .
  • Kunskap – kombinerad: akademisk och erfarenhetsbaserad i lokala-regionala matsystem .
  • Matlandskap, Foodshed, kan utvecklas för denna storstadsregion med närnatur – stor potential för besöksverksamhet i nära matlandskap.